GREENODIN WHITE. ГРІНОДІН УАЙТ

ГРІНОДІН УАЙТ. GREENODIN WHITE

Рекультиват “Грінодін уайт” – це органо-мінеральна суміш на основі силікату калію, кремнієвмісних природних мінералів і сапропелю. Продукт призначений для відновлення грунтів при біологічному та хімічному забрудненні, порушенні їх фізичної структури, для підвищення родючості та водоутримуючої здатності.

Рекультиват “Грінодін уайт” призначений для вирощування необмеженого видового асортименту рослин в умовах відкритого та закритого грунту.

Рекультиват “Грінодін уайт” рекомендується до застосування в посушливих районах з екстремальними абіотичними факторами на грунтах з низьким вмістом органічної речовини та поживних мінеральних елементів.

 

Склад продукту Грінодін уайт:

  • cапропель активізує надходження кремнію в рослини, створює додаткове джерело поживних речовин, підвищує родючість та сорбційну здатність грунту, стимулює розвиток мікроорганізмів, у тому числі і азотфіксуючих бактерій;
  • силікат калію забезпечує утворення в грунті високомолекулярних полікремнієвих кислот, які безпосередньо впливають на його фізико-хімічні властивості. Новостворені високомолекулярні полікремневие кислоти (кремнієвий гель) мають унікальну здатність зберігати інформацію про будь-якому іншому з’єднанні або молекулі. За рахунок цього формується специфічна силікатна матриця, для якої характерні каталітичні властивості. Саме ця особливість силікату калію забезпечує його високу меліоративну і водоутримуючу здатність. Калій в складі силікату підвищує стійкість рослин до посухи і фітопатогенів;
  • трепел та діатоміт – природні кремнієвмісні мінерали з високим вмістом рухомого кремнію. При внесенні в грунт служать додатковим депо елементів мінерального живлення, сприяють розвитку агрономічно корисної мікробіоти, зменшують грунтовтому, гарантують високу меліоративну і водоутримуючу здатність суміші.

 

Розмірність часток всіх складових суміші не перевищує 0,5 мм, що сприяє більш інтенсивній взаємодії препарату з грунтовим поглинаючим комплексом та призводить до зниження норм внесення суміші.

Норма внесення в грунт: 150-400 кг на гектар.

Спосіб внесення: використання стандартних технологій.

Внесення в грунт Грінодін уайт забезпечує:

  • поліпшення агрофізичних, агрохімічних і біологічних показників грунтів, в тому числі піщаних, та грунтозамінників;
  • підвищення родючості грунтів за рахунок збільшення лабільної органічної речовини на 10-15%, активізацію ферментативних процесів та розвитку агрономічно корисних мікроорганізмів;
  • зниження токсичності грунту;
  • зниження витрат поливних вод на 30-45%;
  • пролонговане надходження біогенних елементів у рослини;
  • стимуляцію зростання і розвиток рослин, поліпшення якості рослинницької продукції;
  • підвищення стійкості рослин до захворювань.