ГРІНОДІН БЛЕК. GREENODIN BLACK

ГРІНОДІН БЛЕК. GREENODIN BLACK

Рекультиват “Грінодін блек” - це інноваційний продукт, розроблений групою провідних українських вчених у відповідності до вимог світового аграрного ринку. Грінодін блек має властивість пролонгованої дії, що дозволяє з кожним роком зменшувати норму його внесення в грунт приблизно на 20%. Рекультиват підвищує стійкість рослиндо абіотичних та біотичних стресів.

Рекультиват “Грінодін блек“ – це органо-мінеральна суміш, основним компонентом якої є сапропель мінералізованих горизонтів, збагачений
кремнієвмісними природними мінералами.

Рекультиват “Грінодін блек“ рекомендований для застосування в посушливих районах на грунтах з низьким вмістом органічної речовини та елементів мінерального живлення. Суміш підвищує родючість і водоутримуючу здатність, збільшує чисельність агрономічно корисних мікроорганізмів, знижує грунтовтому.

Склад продукту: сапропель мінералізованих горизонтів і модифіковані кремнієвмісні мінерали. Суміш містить макро- і мікроелементи, необхідні для розвитку рослин та підвищення їх стійкості до стрес-факторів.

Норма внесення в грунт: 200 - 400 кг/га

Спосіб внесення: використання стандартних технологій.

 

Внесення в грунт Грінодін блек забезпечує:

  • поліпшення агрофізичних, агрохімічних і біологічних показників грунтів, в тому числі піщаних, і почвозамінників;
  • підвищення родючості грунтів за рахунок збільшення лабільної органічної речовини на 15-20%, активізацію ферментативних процесів та розвитку агрономічно корисних мікроорганізмів;
  • регенерацію грунтів, зниження грунтовтоми і токсичності;
  •  зниження витрати поливних вод на 20-30%;
  •  пролонговане надходження біогенних елементів у рослини;
  • стимуляцію росту та розвитку рослин, поліпшення якості продукції рослинництва;
  • підвищення стійкості рослин до захворювань.

 

 

Ми подбали про вашу землю ще в лабораторії, коли створювали Грінодін блек, передбачивши можливість модифікації продукту в залежності від:

  • сировинної бази конкретного регіону;
  • фізико-хімічних показників грунтів;
  • біології рослин.

 

Склад рекультивата підбирається на основі даних грунтового кадастру або за запитом клієнтів. Фахівці проводять хімічний та фізичний аналіз грунтів і визначають унікальну рецептуру та дози препарату для кожного типу грунтів.