ГРІНОДІН ГРЕЙ. GREENODIN GRAY

ГРІНОДІН  ГРЕЙ. GREENODIN GRAY

 

 

Застосовується для відновлення родючості грунтів:

 • забруднених важкими металами;
 • забруднених органічними сполуками;
 • виснаженими монокультурою.

 

Рекультиват “Грінодін Грей” – це органо-мінеральна суміш на основі сапропелю будь-якого ступеня мінералізації та кремнійвмісних мінералів.


Продукт призначений для:

 

 • рекультивації грунтів;
 • грунтів забруднених важкими металами та органічними сполуками;
 • зниження грунтовтоми при багаторічному беззмінному вирощуванні рослин;
 • поліпшення агрофізичних показників кислих та токсичних грунтів.

 

Рекультиват “Грінодін Грей рекомендується для використання в міських насадженнях, монопосадок, забруднених токсикантами грунтів.

 

 

Склад продукту “Грінодін Грей”:

 • сапропель (Сприяє підвищенню адсорбуючої здатності суміші на кислих, осолонцьованих та засолених грунтах, забруднених важкими металами і органічними сполуками, зокрема фенолами, що сприяють розвитку процесів при грунтовтомі);
 • кремнійвмісні мінерали (У присутності сапропелю формують кремнієвий гель. Кремнієвий гель – хімічний комплекс недоступний для рослин, в наслідок зниження рухливості забруднювачів мінерального і органічного походження).

 

 

Норма внесення в грунт: 300-500 кг/га.

Спосіб внесення: використання стандартних технологій.

 

 Внесення в грунт “Грінодін Грей” забезпечує:

 • поліпшення агрофізичних, агрохімічних та біологічних характеристик насипних грунтів, техноземів, культуроземів в умовах мегаполісу;
 • рекультивацію і детоксикацію забруднених важкими металами та органічними сполуками грунтів різного типу;
 • рекультивацію грунтів при багаторічному беззмінному вирощуванні рослин;
 • зниження токсичності грунтів та інгібування розвитку фітопатогенних мікроорганізмів;
 • підвищення адаптації рослин до абіотичних і біотичних стрес-факторів.